Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

Uygulamaya yönelik sorularınız için...

Haziran 29, 2011

  • WEB sitemizin mevzuat ve rapor formatları isimli sayfalarımızda; 2011/11 sayılı genelge çerçevesinde talep edilen ve edilecek Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarına ilişkin yaşanan bazı sorunlara ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır. Gerek o bölümlerde gerekse de diğer bölümlerde yer alan sorularımız bir bütünlük oluşturmak açısından birlikte değerlendirilmelidir. Diğer bir değişle, sadece belli sorulara yönelik yapılan açıklamalara bağlı kalınmamalıdır.
  • Personelimizin iş yoğunluğuna bağlı olarak iyi bir zaman yönetiminin sağlanması amacıyla yukarıdaki açıklama ışığında hareket edilmesi, açıklamalara rağmen yaşanabilecek soru ve sorunların gurultu@cob.gov.tr adresine e-posta yolu ile sorulması hususunu ilgililerin bilgisine sunarız...