Skip Navigation LinksAna Sayfa > Sıkça Sorulan Sorular > Çevresel Gürültü Şikayetleri ve Değerlendirilmesi

Şikayet nereye ve nasıl yapılmalıdır?


Çevresel gürültü konusundaki şikayetlerinizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre veŞehircilik İl Müdürlükleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci maddesi kapsamında yetki devri yapılan Belediye Başkanlıklarımıza yapılabilmektedir. Daha etkin ve hızlı bir işlem yapılması için öncelikli olarak ilgili alandaki yetkili merciye yapılması uygun olacaktır (il müdürlüğü veya yetki devri alan belediye başkanlığı).
Yetkililerce şikayete istinaden ne tür işlemler yapılmaktadır?

Yetkili birime intikal herhangi bir şikayetin değerlendirilmesinde öncelikli olarak; 


  • İlgili şikayetin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında ele alınıp alınmayacapı hususunda bir ön eleme işlemi yapılmaktadır. (Ör: komşuluk gürültüsü yönetmelik kapsamı dışında yer aldığından bu çerçevede yetkili birim tarafından bir işlem yapılmamaktadır.)
  • Kapsam dahilinde olan şikayete ilişkin gerekli bilgiler alındıktan sonra şikayetin yaşandığı yer ve zamanda gerekli ölçümler yapılarak elde edilen sonuçlar ilgili mevzuat dahilinde belirlenen limit değerlerle kıyaslanıp herhangi bir ihlal olup olmadığı tespit edilir.