Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Rapor Formatları ve Ölçüm & Değerlendirme Kılavuzu Çalışmalarımız tamamlanmıştır...

Haziran 15, 2011

Çeşitli gürültü kaynaklarından yayılan çevresel gürültünün detaylı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyan çevresel gürültü rapor formatları, uygulamada kolaylığı sağlamak üzere revize edilerek 15.06.2011 tarihi itibari ile web sayfamızda yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı şekilde, 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ çerçevesinde yapılan gürültü denetimlerinde ve bu çerçevede hazırlanması talep edilen Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarında; uygulamada etkinliği ve birlikteliği sağlamak üzere Bakanlığımız, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca 'Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu' hazırlanarak 15.06.2011 tarihi itibari ile yayımlanmıştır...


Söz konusu dokümanlara Güncel Belgeler sekmesinden ulaşılabilmektedir...


Rapor Formatlarımızın yayımlandığı sayfamız da ayrıca güncellenmiş olup formatların uygulanmasına ilişkin bazı açıklamalar bu bölüme eklenmiştir...