Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Çevre İzni ve Çevre izin ve Lisansı Başvurusunda Bulunacak İşletmelerin Dikkatine!

Ocak 14, 2011

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK EK-1 ve EK-2’DE YERALAN ÇEVRE İZNİ VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİNE TABİ OLAN İŞLETME VE TESİSLERDE

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

DUYURUSU

 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan, “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında “Gürültü” konusunda muafiyet  getirilen hususlar (Madde 33):

 

1)     Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde  “ * ” işareti konulmuş işletmeler/tesisler/faaliyetler için,  “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında çevresel gürültü konusunda değerlendirme yapılmayacaktır.

 

2)      Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde  “ * ” işareti konulmayan  “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” alması gereken işletmeler/tesisler/faaliyetlerden  aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayanlar;

 

a.      7/3/2008 tarihinden önce kurulmuş ve açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar,

 

b.      Kurulduğu tarih ve ruhsatı olup olmadığına bakılmaksızın çok hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olanlar,

 

c.       ÇGDY Yönetmeliği çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan işletmeler/ tesisler/faaliyetler,

 

 için “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında çevresel gürültü konusunda değerlendirme yapılmayacaktır.

 

3)     Yukarıda 1. ve 2. maddede belirtilen “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi”nden muaf olan işletmeler/tesisler/faaliyetler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün görüşü alınacaktır. Alınan görüşün işletmede/tesiste/faaliyette bulundurulması gerekmektedir.

 

4)     ÇGDY Yönetmeliği çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim  yerleri,  il ve ilçe belediyelerinin nüfus ve yüzölçümleri (2007 yılı)  dikkate alınarak    Bakanlığımızca belirlenmiş ve “gurultu.cevreorman.gov.tr” web sayfamızda   yayınlanmaktadır. İl ve ilçe belediyelerinin  yıllara bağlı olarak artan nüfusları  ve   yüzölçümleri dikkate alınarak yerleşim yerleri güncellenecek, güncellenen yerleşim yerleri listesi aynı web adresinde  belirli periyotlarda yayınlanacaktır. Ancak, yerleşim yerlerinin güncellenip, web adresinde belirli periyotlarda yayımlanıncaya kadar geçen  süre içerisinde, il ve ilçe belediyelerinin nüfus ve yoğunlukları ile yüzölçümlerinde olabilecek değişiklikler de İl Çevre ve Orman Müdürlüğü  tarafından dikkate alınarak muafiyet görüşlerinin oluşturulması gerekmektedir.

 

5)     Yukarıda 1. ve 2. maddede belirtilen ,  “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında olmayan işletmeler/tesisler/faaliyetler için, yetkili idarenin (Bakanlık,İl Çevre ve Orman Müdürlüğü,yetki devri yapılan belediyeler) talep etmesi halinde “Akustik Rapor” hazırlanması zorunludur.

 

6)     Yukarıda 2. maddede belirtilen “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” muafiyetine ilişkin  esaslar,  işletme/tesis/faaliyet yetkilileri/çevre görevlisi tarafından  takip edilecektir. “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” nden  muaf olan işletmeler/tesisler/faaliyetlerin;

 

a.       İşyeri açma ve çalışma ruhsatının yenilenmesi,

 

b.      500 metre mesafes içerisinde çok hassas kullanımların inşa edilmesi,

 

c.       Gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri içinde yer alması,

 

          durumlarında, çevresel gürültünün de “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi” kapsamında değerlendirilmesi için müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

 

İLGİLİLERİN BİLGİLERİNE SUNULUR