Skip Navigation LinksAna Sayfa > Yetki Devri İşlemleri

Yetki Devri


2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 14 üncü maddesine istinaden çıkarılarak yürürlüğe konulan 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin aktif ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak, kamuoyunun taleplerine etkin bir şekilde cevap vermek amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci maddesi çerçevesinde yetki devirleri yapılmaktadır.
Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanan 2006/16 sayılı 'Yetki Devri' konulu Genelge kapsamında getirilen şartlardan,

• Çevre Denetim Biriminin kurulmuş olması,
• Bu birimde gürültü konusunda çalışacak A Tipi sertifika programına katılmış en az 1 adet 4 yıllık ve 1 adet 2 yıllık yüksek okul veya lise mezunu personelin bulunması,
• Uygun ölçüm ekipmanına sahip olunması,

durumunda ilgili kurum/kuruluşa, belediye sınırları içinde şikayetleri değerlendirmek, denetim yapmak ve ihlalin tespiti durumunda idari yaptırımın uygulanması konusunda yetki devri yapılmaktadır.

 

Yetki devri talebinde bulunan kurum/kuruluşların Bakanlığımıza sunması gereken bilgi ve belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Bakanlığımızca uygun görülerek yetki devri yapılan kurum/kuruluş listesini indirmek için tıklayınız.