Skip Navigation LinksAna Sayfa > Çevresel Gürültü Alanında Hazırlanan Rapor Formatları

Çevresel Gürültü Kapsamında Hazırlanan Rapor Formatları


Mevcut İşletme/TesislerPlanlanan ve ÇED Kapsamında Değerlendirilen İşletme/Tesisler 

Yeni formatlar ne zaman uygulamaya konulacaktır?

 

Yeni Akustik Rapor ve Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu Formatları 'http://gurultu.cevreorman.gov.tr' web sayfamızda yayımlanma tarihi olan 15.06.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yetkili idare tarafından rapor talep edilmesi halinde bu formatların kullanılması gerekmektedir...


Mevcut başvurularda bu yeni formatlar doğrultusunda rapor revizyonu istenmeli midir?


Talep üzerine hazırlanan raporlarda (15.06.2011 tarihinden önce yapılmış ölçümleri içeren raporlarda), genel olarak mevcut formatlar esas alınarak değerlendirme yapılarak nihai edilme işlemleri sürdürülecektir...


Özellikle ölçümlerin yenilenmesini gerektiren durumlara istinaden, yapılması istenen rapor revizyonlarının, yeni formatlar çerçevesinde düzenlenmesi gerekmektedir...


Canlı Müzik İznine esas başvurularda yapılacak ölçümler;


15.06.2011 tarihinden önce “Emisyon Ölçümleri Yönetim Sistemi"ne bildirilen mevcut ölçüm randevularının cuma ve cumartesi günleri dışında olması durumunda, yetkili idareden (il çevre ve orman müdürlüğü ve/veya yetki devri yapılmış belediye başkanlığı)  görüş alınacak olup yetkililerce uygun kabul edilmesi halinde, belirlenen saat ve tarihte ölçümler gerçekleştirilebilecektir; diğer taraftan, yetkililerce uygun görülmemesi durumunda ise ölçüm saat ve tarihleri uygun olacak şekilde değiştirilerek gerçekleştirilecektir (Eğlence_CGSDR Formatı dipnot açıklama_ 1)...


Formatlarda yer alan açıklamalar (dipnotlar),  rapor hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınmalı mıdır?


Formatlarda özellikle (eğlence yerleri ve işyeri, atölye ve imalathanelere yönelik formatlarda) yer alan açıklama notları ilgili format maddelerinin uygulamaya yönelik açıklamaları olup raporların hazırlanması ve ilgili raporların değerlendirilmesi aşamasında kesinlikle göz önünde bulundurulacak olup eksiklik tespiti halinde ilgili açıklamaya bağlı olarak rapor revizyonu talep edilmelidir...


Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporlarında titreşim konusuna yer verilecek mi?


Titreşim ölçüm ve değerlendirmelerinin sadece şikâyete istinaden yapılması gerekmektedir. Genellikle, işyeri, atölye, imalathane ve eğlence yerlerinden kaynaklanan titreşime yönelik şikâyetler oluşmamaktadır. Bu nedenle;  işyeri, atölye, imalathane ve eğlence yerleri için hazırlanan Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor Formatlarında titreşim konusuna yer verilmemiştir.


Ancak, titreşimin sorun olabileceği düşünülen veya titreşim şikâyeti alınan özellikle atölye ve imalathaneler için 'İzne Tabi Olmayan Tesis ve İşletmeler İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu Formatı'nda titreşime yönelik istenen bilgiler dikkate alınarak titreşimin değerlendirilmesi yapılmalı ve rapor ekinde sunulmalıdır.