Skip Navigation LinksAna Sayfa > Müdürlük > Teşkilat Şeması

Gürültü ve Titreşim Kontrol Şube Müdürlüğü


Temel amacı; Kişilerin huzur ve sükûnunu beden ve ruh sağlığını gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesi gayesiyle, çevresel gürültüyü azaltacak program ve politikaları belirlemek, buna yönelik mevzuat ve mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırıcı her türlü dokümanı hazırlamak, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliğinin uygulanmasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak olan Gürültü ve Titreşim Kontrol Şube Müdürlüğü,  Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir.