Skip Navigation LinksAna Sayfa > AB Müktesebatı Uyum Çalışmaları > AB Müktesebatı Uyum Çalışmaları


AB Uyum Çalışmaları


Çevresel gürültü konusu Avrupa Birliği’nde 90 lı yılların sonlarında çalışılmaya başlanmış ve 2002 yılında çevresel gürültüye ilişkin kapsamlı bir direktif yayımlanmıştır. 2003 yılında Türkiye tarafından hazırlanan “Ulusal Program”da söz konusu direktifin uyumlaştırılması için 2005 yılı hedef olarak belirlenmiş ve mevzuat uyumu kapsamında ülkemiz açısından öncelikli olarak çalışılan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifi” Türk çevre mevzuatına Temmuz 2005 tarihinde yansıtılmış ve “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(ÇGDYY)” yürürlüğe girmiştir.

Tüm bu hususlar göz önüne alınarak Avrupa Birliği 2004 Mali İşbirliği kapsamında, Alman Federal Çevre, Doğa Koruma Ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı ile “Gürültü Yönetimi alanında Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nda kapasite geliştirilmesi” projesi Mart 2006 tarihinde başlamıştır ve proje 26 ay sürmüştür. Proje bütçesi 1.55 milyon Avro’dur. Proje kapsamında ayrıca gürültü haritalarının hazırlanması için 5 pilot alan için 5 ayrı yazılım programı alınmış ve bu program ve donanım ilgili 5 pilot belediyeye (Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana) teslim edilmiştir. Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı projeye yazılım programı ve donanımı için 37 bin 500 Avro luk bir katkı sağlamıştır. Projenin genel amacı; kurumsal ve idari kapasitenin güçlendirilmesi ile birlikte Avrupa Birliği gürültü direktifinin (2002/49/EC) uyumlaştırıldığı çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinin gözden geçirilmesi ve beş pilot alanda uygulanmasıdır.

Projede çalışılan Direktifin genel amacı, çevresel gürültüye maruz kalmanın etkileriyle mücadele etmeye yönelik müşterek bir yaklaşımın belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak üye ülkelerin tamamında kullanılan değerlendirme yöntemleri tarafından gürültü haritalama yoluyla çevresel gürültüye maruz kalmanın belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, üye ülkeler tarafından, gereken her yerde ve özellikle maruz kalma düzeylerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere yol açacağı alanlarda gürültü haritalama sonuçlarını esas alan eylem planlarının kabul edilmesidir. Direktifte özellikle endüstriyel alanlardan, havaalanları, demiryolları, karayolları gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün yönetimi ve değerlendirilmesi ön plandadır.

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY)” uygulama açısından karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla revize edilerek, 4 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB Çevresel Gürültü Direktifi ile tam uyumlu olan Yönetmeliğin uygulanması amacıyla Bakanlığımızca AB IPA 2009 Programına “Implementation Capacity for Environmental Noise Directive- Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi” projesi önerilmiş ve proje teklifi AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Projenin 2013 yılının ikinci çeyreğinde başlatılması öngörülmektedir. Projenin toplam bütçesi 6.18 milyon Avro olup, proje teknik destek ve tedarik alımı bileşenlerinde oluşmaktadır.