Skip Navigation LinksAna Sayfa > AB Müktesebatı Uyum Çalışmaları > Avrupa Birligi Projeleri

Avrupa Birliği Projeleri

 • Tamamlanan Projeler


   

  AB ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ EŞLEŞTİRME PROJESİ   

  Proje Adı:


   


  Gürültü Yönetimi Alanında  Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirme (Twinning) Projesi (TR/2004/IB/EN/02)


   


  Projenin Destekleyici Kuruluşu:

   


  Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı

   


  Süresi:

  Mart 2006 (Başlama)- Haziran 2008  Bütçesi:

  1.550.000 Avro (1. 400.000 Avro + 150.000 (Donanım ve Yazılım))

   

  Diğer Paydaş Kurum ve Kuruluşlar:

   

  -Ulaştırma Bakanlığı (Karayolları Gen. Müd.,  DLHİ Gn. Müd., Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, DLH İnşaat Gen. Müd., TCDD Gn. Müd.)

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

   

  Projenin Amacı:

   

  Çevresel Gürültü ile ilgili Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifinin (2002/49/EC) uyumlaştırılması ve uygulanması, bunun yanı sıra Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın idari ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi,

   

  Kapsamı:

   

  İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve Bursa illerinde seçilen pilot alanlardaki gürültü kaynaklarına ait gürültü haritalarının hazırlanması ve hazırlanan gürültü haritalarına yönelik eylem planlarının oluşturulması, kapasitenin arttırılması için personelin eğitimi, rehber kitapların hazırlanması,

   

   

 • Başlatılması Öngörülen/Planlanan Projeler

  Çevresel Gürültü Projesi


  “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY)” uygulama açısından karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla revize edilerek, 4 Haziran 2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB Çevresel Gürültü Direktifi ile tam uyumlu olan Yönetmeliğin uygulanması amacıyla Bakanlığımızca AB IPA 2009 Programına “Implementation Capacity for Environmental Noise Directive- Çevresel Gürültü Direktifi için Uygulama Kapasitesi” projesi önerilmiş ve proje teklifi AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Projenin 2013 yılının ikinci çeyreğinde başlatılması öngörülmektedir. Projenin toplam bütçesi 6.18 milyon Avro olup, proje teknik destek ve tedarik alımı bileşenlerinde oluşmaktadır.